AUDIT 2020/2021

AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021 AUDIT 2020/2021

Vážení návštevníci našej výstavy a zvlášť záujemcovia o štúdium na našej katedre!

Zo známych dôvodov sme sa rozhodli prezentovať prácu našich študentov a ich pedagógov, ktorú spoločne vytvorili počas zimného semestra 2020, vo virtuálnej galérii. Napriek tomu, že sa náš tohtoročný Audit, tak sa totiž tradične nazýva táto výročná prehliadka, z galérie Univerzum premiestnil, zostáva súčasťou Dňa otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zároveň aktuálnou prehliadkou najlepších študentských prác ostatného semestra. Popis virtuálnej prehliadky vás zrozumiteľne informuje o jednotlivých názvoch predmetov, ročníkoch v ktorých sa vyučujú, pod vedením ktorých pedagógov výuka prebehla, až vás privedie ku konkrétnej práci a jej autorovi - študentovi.

Celospoločenská online komunikácia sprevádzala aj náš vyučovací proces, ktorý je obzvlášť charakteristický osobným kontaktom a dialógom pri korekciách praktických disciplín. Priestor vizuálneho sveta je nasýtený imagináciou a kreativitou, podobne ako jeho aktéri. Svedčil o tom pohľad do rozhádzaných študentských izieb, obývačiek, kuchýň, zmenených na provizórne ateliéry, kde sa bez akejkoľvek praktickej skúsenosti snažili študenti polievkovými lyžicami odtlačiť veľkoplošné grafiky. Originálnu keramickú hlinu nahradil „špeciálny“ modelovací materiál starých materí – cesto. V digitálnom prostredí museli študenti vymeniť komerčné softvéry, ktoré ponúka škola za bezplatné voľne dostupné náhrady. Pohľad na maľujúcich pedagógov v online priestore, vysvetľujúcich maliarske a kresliarske postupy bol tiež oživením. Verím, že študenti aj pedagógovia v daných podmienkach urobili maximum práce, za čo im patrí poďakovanie.

Dnes vidíme, ako je tá minulá každodennosť našich stretnutí vzácna a ako si ju musíme ceniť. Prajem všetkým príjemnú prehliadku a tešíme sa na stretnutie v škole.

kurátor prehliadky: doc. Mgr. Jozef Baus