Inovácia študijných programov na PF UKF...

Projekt: Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu.

Čítať ďalej...

Individuálny výtvarný prejav ako interakcia s počítačom

Projekt sa zaoberá individuálnym výtvarným prejavom žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, ktorý vzniká interakciou s počítačom.

Čítať ďalej...

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Projekt: Aby ľudia ľuďom pomáhali
Organizátor: Nitrianska komunitná nadácia
Odborný garant: Akad.mal. Marian Žilík

Čítať ďalej...

Čierne/biele

Projekt: Čierne/biele
Medzinárodná spolupráca PF Univerzity Hradec Králové a KVTaV PF UKF Nitra.

Čítať ďalej...

Výtvarná výchova v elektronickom prostredí

Projekt: Výtvarná výchova v elektronickom prostredí
Projekt KEGA 2006 3/4021/06
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Zabadal

Čítať ďalej...