VÝSTAVA DIPLOM 2017

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na výstavu magisterských diplomových prác absolventov študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2016/2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. mája 2017 o 14:00 hodine v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4. Podujatie sa koná pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky PF UKF v Nitre.Kurátor výstavy: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.Výstava potrvá do 9. júna 2017. Výstava sa realizuje ako súčasť projektu č. APVV-15-0368, zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. Pozvánka.pdf>>>