Variabilita Interdisciplinarita Interaktivita

dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá dig médiá

 

Dovoľujem si Vás pozvať na didaktickú výstavu VARIABILITA INTERDISCIPLINARITA INTERAKTIVITA, ktorá sa koná v priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Výstava si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov umelecko-výchovných a pedagógov výtvarného umenia o problematike výtvarnej tvorby a výtvarnej pedagogiky v intenciách kritického a tvorivého myslenia. Zámerom je prezentácia najnovších zistení výskumov a skúseností z aplikácie stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi.Podujatie zároveň diskurzívne zjednocuje odborových didaktikov, študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi s cieľom skvalitňovania úrovne ich psychodidaktických kompetencií, kde významným nástrojom je reflektovaná pedagogická prax.

Pozvánka.pdf>>> Plagát.pdf>>>