Tabubu

tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu tabubu

Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tohoročný výstavný projekt s názvom TA BU BU reflektuje problematiku tabuizovaných tém v osobnom živote človeka a spoločnosti. Študenti skúmali tému strachu, odmietania, či vyhýbania sa javom, procesom a veciam vo svojom živote. Vo svojich bádaniach sumarizovali množstvo individuálnych fóbií

a charakterizovali strach ako negatívny pocit znepokojenia z možného ohrozenia či nepríjemnej emócie. Uvažovali, ako vátvarne vyjadriť tému negatívneho zážitku a ako sa s osobným problémom vyrovnať a spracovať ho. Svojimi dielami vytvárajú prostredie, ktoré divákom ponúka možnosť vnímať vlastné tabuizované témy, ktoré obsahujú široké spoločenské vedomie odmietačného.

Výtvarné diela reagujú na prostredie galérie Bunkra a sú realizáciami pre dané miesto. Na výstave sú zastúpené rôzen médiá, ako napríklad interaktívne objekty, socha, materiálové inštalácia, site-specific, odliatky grafík či konštruovaný reliéf.
Výstava TA BU BU ponúka divákovi zážitok ako podnet pre úvahu nad osobnými ako aj spoločenskými témami, ktoré nás znepokojujú a ktoré máme problém riešiť.
Pozvánka >>>