Pravý moment

Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment Pravý moment

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 8. 11. 2011 a 9. 11. 2011 úspešne realizovala projekciu študentských výtvarných prác s názvom Pravý moment. Otvorenia projekcie sa zúčastnili zástupcovia vedenia Pedagogickej fakulty p. dekanka prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., p. prodekanka PhDr. Dana Malá, PhD., členovia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, kolegovia z iných katedier, študenti našej univerzity, ako aj žiaci základnej školy Koperníkova Hlohovec. Projekciu otvorila vedúca Katedry výtvarnej tvorby a výchovy doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. a jej základný
koncept ozrejmil jeden z kurátorov projekcie Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. :„Pravý moment je chvíľa, kedy výtvarník naplní svoju predstavu, kedy vedec dospeje k novému poznatku. Pravý moment spája vedca i výtvarníka, spája vedu s umením.“

O toto spojenie sa pokúsila i uvedená projekcia tým, že poukázala možnosti zapojenia nových technológií do kreatívneho procesu. Študenti predstavili v danom okamihu vytváranú, experimentálnu, vektorová grafiku (Enikő Horváthová), animovanú prezentáciu experimentálnej maľby (pedagóg Mgr. Jozef Baus),
projekciu netradičných foriem práce s textilným materiálom (pedagóg akad. mal. Daniel Szalai), projekciu grafiky (pedagóg Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.) a projekciu fotografií (pedagóg akad. mal. Marián Žilík). Súčasťou akcie bolo aj video o Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (Martin Rampáček) a študentská inštalácia reagujúca na priestor galérie (Csilla Korenová). Na projekcii technicky spolupracoval Daniel Macko.
Video o celej akcii si môžete pozrieť nižšie.

Kurátori:
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., Mgr. Jozef Baus